เพิ่มเรื่องร้องเรียนใหม่
เรียน
อธิบดีกรมทางหลวง
*หัวข้อร้องเรียน :
กรุณากรอกข้อมูลผู้ร้องเรียนให้ถูกต้อง ครบถ้วน ชัดเจน เพื่อประโยชน์ในการดำเนินการ และติดตามเรื่อง
*ชื่อ :
*นามสกุล :
อายุ :
ปี
เพศ :
*ที่อยู่ :
แขวง/ตำบล :
เขต/อำเภอ :
*จังหวัด :
ไปรษณีย์ :
*โทรศัพท์ :
E-mail :
*รายละเอียดร้องเรียน :
เลือกรูปภาพ
* ขนาดไฟล์ทั้งหมดต้องไม่เกิน 3 MB และ ต้องเป็นไฟล์ .jpg .png .gif .pdf เท่านั้น
อัพโหลดข้อมูลเรียบร้อย